A T3-tuning.hu céljai

A T3-tuning.hu nem hivatalos egyesület, hanem a Volkswagen Typ2 T3 kishaszonjármű-család iránti érdeklődés alapján szerveződött baráti társaság, klub, mely a 2005-ben történt alakulás óta eltelt évek során teljes jogú tagjává lett a hazai Volkswagenes életnek.

A klub célja, hogy összefogja a T3 iránt érdeklődőket, virtuális és valós teret biztosítson a típussal kapcsolatos kérdéseknek, tapasztalatoknak, kedvteléseknek – legyenek azok műszaki, a használattal, vagy éppen a szórakozással kapcsolatos jellegűek -, közös programok révén erősítse a T3 tulajdonosok összetartozását, elősegítve a típus iránti elhivatottságot, és támogatva a T3 elismertségét, kialakulóban lévő kultuszát, továbbá ápolja a Volkswagen márka hírét.

A T3-tuning.hu feltett szándéka egy könnyed, baráti légkör kialakítása, melyben a tagok viszonylagos kötöttségek nélkül koncentrálhatnak a T3 típusra és az általa nyújtott kedvtelési formákra, félretéve a bizalmatlanságot és az egészséges mértéket meghaladó vetélkedést. Olyan helyet kínál, ahol a tagok csupán a szórakozás érdekében akár a virtuális, akár a valós térben elszakadhatnak mindennapi gondjaiktól, és baráti közegben élhetnek hobbyjuknak, ahol segítséget kaphatnak kérdéseikhez, vagy a T3-al kapcsolatos problémák megoldásához.

A T3-tuning.hu soraiba várja mindazokat, akik hobbyként, praktikus járműként, vagy a megélhetésükhöz szükséges eszközként tekintenek a T3-ra, és bizonyos mértékű elkötelezettséget nyilvánítanak ki a típus irányában, de nem cél a T3-ból kereskedelem révén, vagy szolgáltatásként megélők soraink közt tudása (leszámítva, ha tagságát függetleníteni tudja ezen tevékenységétől).

A T3-tuning.hu-hoz szabadon csatlakozhat bárki, aki azonosulni tud céljaival, elfogadja a T3-tuning.hu működésének szabályait, erkölcsi normáit, vállalja, hogy a tagság normái szerint vesz részt a klub életében és annak megfelelően viszonyul a típushoz, viselkedésével hozzájárul a fesztelen hangulathoz és a T3-tuning.hu jó híréhez.

A T3-tuning.hu törekszik az övéihez hasonló célokkal és értékrendek alapján működő társ-klubokkal jó kapcsolat kialakítására úgy bel-, mint külföldön, ezzel is elősegítve a T3 kultuszának erősödését.

A T3-tuning.hu egy valós, létező klub (még ha hivatalosan nem is került bejegyzésre), mely kiáll tagjai érdekeiért, tagjai a valós életben is találkoznak, közös programokon vesznek részt, azonos értékrendet vallanak mind erkölcsi, mind a típus szeretete vonatkozásában. Nem helytálló azon megközelítés, miszerint a klub csupán egy interneten szerveződött, virtuális közösség, így aki így ítéli meg a T3-tuning.hu-t, tévúton jár és véleménye megváltozását követően üdvözölhető a tagok között.

A T3-tuning.hu magáénak tartja a Transporter Találkozó sorozat ötletének felvetését, szervezését, lebonyolítását, a Transporter Találkozó-t.

Elérhetőség


kawa +36 30 2161852

© 2013 - t3-tuning.hu

Készíts ingyenes honlapotWebnode